Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Nemocnice Nový Jičín a.s.KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN


Informace pro pacienty, návštěvy a zdravotníky

Onkologické a hematologické ambulance a denní stacionář,
ambulance lékařské genetiky (z ul. Divadelní)


se nacházejí v nových prostorách

POLIKLINIKY AGEL NOVÝ JIČÍN
v areálu Tonaku a.s. na ulici Revoluční 2214/35 v Novém Jičíně, kde je i nová lékárna Repharm a Laboratoře AGEL.

Provoz radiační onkologie poskytuje nadále své služby v areálu Nemocnice Nový Jičín.

AKTUÁLNĚ

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín v současné době realizuje projekt „Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín“ reg. č. CZ.1.06/3.2.01/14.08956 spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti - oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s., které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to pomocí obnovy technického a přístrojového vybavení - lineárního urychlovače.

Nový přístroj – lineární urychlovač:

  • Zjednoduší procesy a zvýší bezpečnosti lékařských výkonů,
  • umožní nové možnosti ozařovacích technik zejména v oblasti 4D radioterapie,
  • zvýší komfort poskytované péče pro pacienty (zkrátí léčebný čas, minimalizuje dávkového zatížení zdravých tkání, zajistí optimální dávky do cílového stavu v nejkratším čase),
  • splní novelizované standardy radiační onkologie.
SOUČASNOST

Součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně je oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s.. Centrum úzce spolupracuje s Laboratořemi AGEL, Mamocentrem v Novém Jičíně a s dalšími zdravotnickými zařízeními v prevenci a péči o onkologicky nemocné pacienty.

CENTRUM LÉČBY RAKOVINY PROSTATY

Léčba karcinomu prostaty je rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy.

OTEVŘÍT STRÁNKY CENTRA >>

HISTORIE

Onkologické centrum bylo založeno v roce 1993. Od roku 1996 se v našem zdravotnickém zařízení léčí pacienti s hematologickým a onkologickým onemocněním.

Zakladatelé dali onkologickému centru název - Onkologické centrum J.G. Mendela. V roce 2009 rámci úzké spolupráce s Moravskoslezským krajem se začal používat název Komplexní onkologické centrum Nový Jičín.

Významným milníkem v rozvoji našeho centra byl rok 2004, kdy bylo otevřeno pracoviště radioterapie.

Od ledna 2006 je naše centrum součástí sítě 13 onkologických pracovišť v celé ČR, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou společností. Oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s. má Certifikát o akreditaci udělený Spojenou akreditační komisí ČR.

Centrum splňuje personální, materiálně technická a organizační kritéria pro KOC, která byla stanovena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky, ročník 2008, částka 7, článek 6, s. 33: Onkologická péče v České republice ze dne 28.12.2008.Individuální přístup spolu s nejnovějšími poznatky

V péči o pacienty je plně akceptován multidisciplinární týmový přístup, který zahrnuje prevenci, diagnostiku, komplexní léčbu a dispenzarizaci. Indikovaní pacienti jsou léčeni nejnovějšími preparáty, které jsou dostupné na našem pracovišti mimo jiné i díky účasti v klinických studiích.
Pacienti, kteří jsou léčeni v našem centru profitují z maximálně možného individuálního přístupu a zejména z možnosti ambulantní léčby.

jsme součástí
Agel a.s.

Hledat